ÖZEL ÖĞRETİM KURSU NEDİR?

Özel öğretim kursu dershanelerin kapatılmasının ardından yönetmeliğe giren ve kanunen şu anki sistemde bir bilim (TEK DERS) grubundan eğitim veren kurumdur.

Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim grubuna uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği kurs merkezleridir.

Özel öğretim kurslarında, devam eden lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunların eğitim aldıkları bilim derslikleri ayrı katlarda oluşturulur.

Özel öğretim kurslarında, Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz sınavlar yapılır. Bu sınavlar kurumlar tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla gerçekleştirilir. Sınav sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir.